Generalforsamling

GENERALFORSAMLING

Kredsgeneralforsamlingen 2014 blev afholdt den 11. maj hos Kirsten Sonne.

Foruden 3 af bestyrelsens medlemmer var der mødt 3 kredsmedlemmer. Kassereren bød velkommen. Organisering: Med baggrund i, at vores formand Hans Anker Sonne er død, og næstformanden er udtrådt af bestyrelsen, blev det diskuteret, hvordan vi kan organisere os.

Vi enedes om en konstruktion med 2 kontaktpersoner samt den tilbageværende bestyrelse på 3 personer på de samme poster, og Kirsten Sonne som revisor.

Vibeke Kofoed og Ole Karpf blev tilbudt pladserne som kontaktpersoner. Begge personer accepterede tilbuddet.

Regnskab: Bente Hansen aflagde regnskabet, som blev godkendt.

Medlemstal: Medlemstallet i kreds 1 er på 13 medlemmer. Nye medlemmer er meget velkomne.

Udstilling Vi talte en hel del om sommerens udstilling på Bornholm den 15. august, og Ole Karpf fortalte, at der overfor ham var blevet oplyst, at mange frivillige ville give en hånd med. Vibeke Kofoed oplyste, at Sjællandske Prøveudvalg holder sporprøve på Bornholm den 11. august. Håber at se rigtig mange af jer fra hele landet til udstillingen.

Kitty TranbergHvalpelisten

Hvalpelisten.dk er den del af Dansk Terrier Klub

Her får du let adgang til aktuelle hvalpekuld samt nogle af Danmarks dygtigste og mest engagerede opdrættere.